Applixuren blogit ja uutiset

LEAN ajattelu mukaan it-palveluihin

torstai 3. lokakuuta 2019

LEAN- ja Agile -toimintatavat ovat vauhdilla yleistyneet tuotantoprosessien ja tuotekehityksen ulkopuolelle. It-työasemapalveluissa ketterät toimintatavat ja jatkuva kehittäminen ovat vasta tekemässä tuloaan. Ne edelläkävijäyritykset, jotka ovat siirtyneet niin sanotusta incident managementista proaktiiviseen, jatkuvan ylläpidon toimintamalliin, ovat saavuttaneet merkittäviä liiketoimintahyötyjä.

Laadun seuraaminen it-palveluissa on luonnollista. Tyypillisimpiä mittareita yrityksissä ovat lähitukeen tulevien tikettien määrä ja tyyppi sekä keskimääräiset tikettien aukioloajat. Lisäksi käyttäjille tehdään tyytyväisyyskyselyitä. Nämä mittarit antavat kyllä hyvää tietoa, mutta ovat varsin kapea otos kokonaisuudesta.

Fokus dataan

Kun yrityksessä on käytössä kattava tilannekuva työasemaympäristöstä, voidaan it-työasemapalveluiden toimintaa seurata ja mitata täysin eri tasolla.

Helposti käytettävissä oleva reaaliaikainen data kertoo kokonaiskuvan työasemaympäristön laadusta ja toimintaa voidaan kehittää aivan eri tasolla.

Data kertoo todellisen tilanteen. Sen pohjalta suunnitellaan kehitystä vaativat kohdat ja toteutetaan ne. Datasta voidaan myös todeta toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset.

Modernin jatkuvan kehittämisen toimintamallin omaksuneiden yritysten on käytännössä todettu saavuttaneen merkittäviä liiketoimintahyötyjä. Konkreettisia toteutuneita esimerkkejä on lukuisia, esimerkiksi:

1. Datan perusteella yritys näki, että työasemissa on lukuisia sovelluksia, joista on yli 10, tai jopa yli 20 eri versiota käytössä. Yritys teki päätöksen aktiivisesti poistaa työasemiin asennettujen sovellusten ja erityisesti versioiden määrää ja poisti yli 1000 sovellusta ja sovellusversiota. Työasemaympäristön laadun paraneminen näkyi merkittävänä pudotuksena lähituen tikettien määrässä. Parannus oli niin merkittävä, että lähituen resursointia voitiin vähentää ja henkilöt kykenivät keskittymään kehitystehtäviin. 

2. Kattavan datan perusteella julkishallinnon organisaatio varmisti työasemaympäristön tietoturvan tilan. Missä työasemissa oli paikallisia admin-tunnuksia, oliko virustorjuntaohjelmisto asennettuna, oliko Bitlocker varmasti päällä. Tilannekuva kertoi helposti ja nopeasti mitä käyttöjärjestelmiä työasemiin oli asennettuna. Versiot, release:t ja build:it. Tämän perusteella varmistuttiin tietoturvan tasosta, korjattiin puutteet välittömästi ja suunniteltiin, miten tuen piiristä poistuvat versiot päivitettiin uudempiin versioihin ja vältettiin vanhentuneista versioista mahdollisesti syntyvät tietoturvauhat. Tämän perustella kehitettiin prosessi, jolla valvotaan ja varmistetaan tietoturva.

3. IT-palveluntarjoaja totesi, että tieto laitteiden ja ohjelmistojen aidosta käytöstä auttaa suunnittelemaan ja perustelemaan asiakkaiden aitoihin tarpeisiin perustuvia ratkaisuja ja auttavaa heitä ratkomaan tikettejä. Kun lähituki näkee heti ja helposti koko työaseman datan (rauta, kaikki ohjelmisto versioineen, niissä olleet ongelmat, tietoturvan tilan, milloin kone on viimeksi käynnistetty uudelleen), on ongelmien ratkominen helpompaa. Asiakasta voidaan auttaa kokonaisvaltaisemmin ja laaja-alaisemmin.

Datan avulla tuottoja

Tilannekuvan kautta proaktiivisen, jatkuvan ylläpidon toimintamallin omaksuneet yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä. Työasemaympäristön laadun parantuminen on vähentänyt tikettien määrää, jonka seurauksena on parhaimmillaan voitu vähentää lähituen resursointia yli 50 prosenttia.

Toinen, yhtä merkittävä asia, on asiakkaiden eli työasemien käyttäjien työn tehostuminen. Kun esimerkiksi ongelmalliset sovellusversiot on karsittu pois, koneet tai sovellukset eivät kaatuile, on työntekijöiden tuottavuus paremmalla tasolla. Ja tyytyväisyys it-työkaluihin niin ikään paremmalla tasolla.

Työasemaympäristöstä kertovan datan avulla voidaan laskea käyttäjien tuottavuushukkaa. Data mahdollistaa myös LEAN-mallin mukaisen jatkuvan parantamisen mallin. Datan avulla voidaankin tehdä loikka työasemaympäristön tuottavuudessa.


Applixure on IT-johdon paras ystävä. Älykäs, kotimainen ohjelmistojen ja laitteiden kunnon analysointityökalu. Selkeä työasemaympäristön tilannekuva antaa nopeasti kaiken tarvittavan informaation, jolla voidaan parantaa työntekijöiden tuottavuutta, tehokkuutta, IT-käyttökokemusta ja tietoturvavalmiuksia.

Haluatko kuulla lisää konkreettisista hyödyistä, ota yhteyttä: sales@applixure.com

Testaa työasemaympäristösi tila, lataa Applixure sitoumuksetta täältä!