Applixuren blogit ja uutiset

IT-analytiikan työvälineen valinta

torstai 31. lokakuuta 2019

Markkinoilla on lukuisia it-analytiikan työkaluja, joiden avulla on tarkoitus saada ymmärrystä työasemaympäristön tilasta. Analytiikan työvälineet auttavat tietohallintoa kukin hieman eri tavoin, ja ongelmaksi voikin muodostua oikean työvälineen valitseminen. Yleensä ennen hankintapäätöstä halutaankin aina varmistaa, että ratkaisu toimii toivotulla tavalla ja myös vastaa omiin tarpeisiin.

Datan kattavuus, datan laajuus, syvyys ja työvälineen helppokäyttöisyys ovat perusasioita, joita tulee ottaa huomioon it-analytiikan työvälinettä valittaessa. Onko työkalu alunperin suunniteltu it-analytiikkatyökaluksi vai onko se esim hallintatyökalu, johon on yritetty lisätä analytiikkaa.
On luonnollista huomioida itse ylläpidon prosessi: kuka tarvitsee dataa työssään, millaista tietoa tarvitaan sekä miten tieto jäsennellään tukemaan ylläpitotyötä ja jatkuvaa kehittämistä. Ajantasaisen informaation on toimittava saumattomana osana organisaation arkipäivää kaikilla eri tasoilla, mukaan lukien johdon seuranta ja raportointi. 

Olennaista on suunnitella, miten siirrytään datasta toimeen eli miten analytiikkatieto muutetaan konkreettisiksi toimenpiteiksi ja kuinka toimintaa johdetaan.

Kolme tärkeintä pointtia valittaessa it-analytiikkaratkaisua:

 1. Tilannekuva haltuun
  Tilannekuva on johtamisen väline, sillä sen avulla nähdään nykytila ja tapahtunut kehitys. Se antaa mahdollisuuden mitata IT-palveluiden laatua. Onkin hyvin tärkeää, että työkalu kertoo selkein mittarein työasemaympäristön tilan ja sen muutoksen.
   
 2. Automaattisesti työtä priorisoiva raportointi
  It-ympäristön laadun mittaaminen ja sen pohjalta ylläpitotoimintaan siirtyminen toimii vain, jos analytiikkajärjestelmän tuottama data on valmiiksi jäsennelty ylläpidon prioriteettien mukaan. Näin päästään suoraan kiinni itse tekemiseen. Voidaan korjata niitä ongelmakohtia, jotka eniten korjausta vaativat. Toimivaan ei kosketa.
   
 3. Nouse tikettivirran yläpuolelle
  It-analytiikkajärjestelmän tarkoituksena on auttaa nousemaan toistuvien ongelmien korjaamisen sijaan niiden ennaltaehkäisemiseen. Keskittymään oikeasti parantamaan it-ympäristön laatua ja käyttäjäkokemusta. Päästään ratkomaan käyttäjien ongelmia proaktiivisesti, ennen kuin he olevat yhteydessä lähitukeen. Näin toimimalla ympäristön laatu paranee, työntekijöiden tuottavuus paranee, tikettien määrä laskee dramaattisesti ja näin saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.

Eri datalähteiden yhdistäminen ja automatisointi

Tämän päivän kehittyneet pilvipalveluratkaisut tarjoavat valmiit ja helpot rajapinnat datan siirtämiseksi toisaalle. Tämän myötä trendinä onkin yhdistää dataa eri tietolähteistä ja näin luoda hyvin uudenlaista dataa ja automatisoida prosesseja. Edelläkävijäyritykset ovat saavuttaneet merkittäviä hyötyjä integroimalla analytiikkatyökalun hälytyksiä tikettijärjestelmään. Kun tikettijärjestelmään aukeaa esimerkiksi hälytys käyttäjän tietokoneen kiintolevyn täyttymisestä, voidaan asia ratkaista proaktiivisesti ennen kuin ongelma todella pysäyttää käyttäjän työnteon. Tai kun yhdistettään analytiikkatyökalun dataa oman AD:n datan kanssa, voidaan helpottaa lähituen henkilöiden arkea uudella tavalla. 

Kustannus sittenkin ratkaisevassa asemassa

Työkalun kustannukset ovat useimmiten eräs kaikkein tärkeimpiä päätökseen vaikuttavia seikkoja. Kustannusta mietittäessä on hyvä huomioida koko elinkaaren aikainen kustannusvaikutus. Kuinka paljon työkalu itsessään vaatii työtä. Eli millaisen projektin työkalun käyttöönotto vaatii? Käytön aikainen ylläpito, konfigurointitarpeet ja muut sivukulut. Mitä jos tulevaisuudessa työkalu halutaan vaihtaa toiseen tuotteeseen – millainen projekti on poistaa tämä analytiikkatyökalu käytöstä?

On käytännössä osoitettu, että älykkään analytiikkatyökalun aktiivinen käyttö luo säästöjä merkittävästi investointia enemmän. Työasemaympäristön parempi kunto laskee suoraan uusien tukitikettien määrää. Vähentynyt työkuorma luo mahdollisuuden vapauttaa resursseja muihin tehtäviin. Tästä syntynyt säästö on merkittävä ja myös helppo laskea rahassa. Harva kuitenkin vielä laskee sitä tuottoa, joka saavutetaan kasvaneena työtehona, kun esimerkiksi 3000 henkilön yrityksessä syntyykin 50% aikaisempaa vähemmän tikettejä. Eli työntekijöillä on 50% aikaisempaa vähemmän työntekoa haittaavia ongelmia. Mikä on tämän arvo kasvaneessa työhyvinvoinnissa?


Applixure on IT-johdon paras ystävä. Älykäs, kotimainen ohjelmistojen ja laitteiden kunnon analysointityökalu. Selkeä työasemaympäristön tilannekuva antaa nopeasti kaiken tarvittavan informaation, jolla voidaan parantaa työntekijöiden tuottavuutta, tehokkuutta, IT-käyttökokemusta ja tietoturvavalmiuksia.
Haluatko kuulla lisää konkreettisista hyödyistä, ota yhteyttä: kim@applixure.com
Testaa työasemaympäristösi tila, lataa Applixure sitoumuksetta täältä!