Applixuren blogit ja uutiset

It-ympäristöjen johtamisen disruptio – viimeinkin nähdään ympäristön laadun mittaamisen arvo.

torstai 17. lokakuuta 2019

It-ympäristöjen johtaminen on muuttumassa vauhdilla. Disruptio koskee erityisesti kahta aluetta: ylläpidon toimintamallia ja loppukäyttäjäkokemusta. Murroksessa kyse on siirtymästä laadun johtamiseen. Laadun johtamisessa keskeisessä osassa on data: miten tilannekuvaa käytetään toiminnan laadun mittaamiseen ja kuinka se huomioidaan ylläpidon sopimusrakenteessa.

It-ympäristöjen johtamisen disruptiolla tarkoitetaan siirtymää johtamisen painopisteessä. Fokus siirtyy it-ympäristön laadun ja systemaattisen kehittämisen mittaamiseen ja johtamiseen. 

Oletetaan, että organisaatio tekee kumppanin kanssa ylläpitosopimuksen, jossa laatu määritellään viiden tärkeimmän tekijän mukaan. Miten määritellä viisi tärkeintä tekijää? Mihin dataan pohjautuen ne määritellään? Jos organisaation nykytila ohitetaan tässä arviossa, niin tuleeko silloin valittua oikeasti tärkeimmät tekijät? Entäpä ne seuraavat 25 tärkeää tekijää?  Miten valvotaan ja seurataan?

Sopimusrakenne määrittelee prioriteetit yhteistyölle kumppanin kanssa, joten tähän asiaan olisi kiinnitettävä huomiota. Vastuuta ei voi ulkoistaa ja organisaatiolla tulisi olla käytössään päätöksenteon tukena puolueetonta, hyvälaatuista dataa omasta ympäristöstä ja sen tulevista tarpeista.

Fokus dataan
Johtamisen muutoksessa olennaista on, miten siirtymä laadun johtamiseen tehdään käytännössä. Millä tavoin incident managementista siirrytään jatkuvaan ylläpitoon? Ensimmäiseksi on oltava laadukas ja kattava tilannekuva työasemaympäristöstä, eli data. Määrittele laadun kannalta tärkeimmät arviointipisteet sopimukseen, sillä kumppanin toiminta pohjautuu vain sopimuksessa määriteltyihin tavoitteisiin ja rajauksiin. Tee myös selkeä ero siihen, mitkä ovat välitöntä toimintaa vaativia asioita (incident management) ja mitkä ovat jatkuvia toimenpiteitä vaativia (jatkuva ylläpito).

Käytännön esimerkki jatkuvasta it-ympäristön laatua ylläpitävästä toimenpiteestä on vaikkapa sovellusversiomäärän hallinta. Mitä useampi versio sovelluksesta on käytössä, sitä enemmän on mahdollisia tukea vaativia välittömiä ongelmia. Ylläpito hajanaisessa ympäristössä on vaativampaa kuin yhtenäisessä ympäristössä. Siksi tulisi päästä eroon vain välitöntä toimintaa vaativien asioiden tarkastelusta ja siirtyä ylläpitämään it-ympäristön kuntoa laajemmin. Tässä työssä tilannekuva on kaiken toiminnan perusta. Toinen peruskivi on aidosti toimintaa palveleva sopimusrakenne, esimerkiksi harvoin määritellään tarkasti sopimustasolla, mitä laitteiston ylläpitosopimuksen piiriin kuuluu ja mitä ei.

Sopimuksissa saattaa olla määriteltynä esimerkiksi tikettien läpimenoajat, mutta ei perusasioita, kuten käyttöjärjestelmäversiojakauman hallinta tai vaikkapa sovellusten kaatumisten hyväksyttävä määrä. Tällainen sopimusrakenne ei edistä koko ympäristön terveyttä parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka takaakin tietyn vasteajan ilmaantuvien ongelmien hoitamiselle. Vastuuta ei voi ulkoistaa ja ilman kunnollista dataa näitä perusasioita ei voida lähteä korjaamaan.

Olennaista onkin aloittaa perusasioista ja it-ympäristön perustasta sekä siitä, että ylläpidon johtaminen perustuu aitoon, puolueettomaan dataan. Jatkuvaan ylläpitoon siirtyminen on väistämätön muutos it-ympäristöjen johtamisessa. Jokaisen organisaation tulisi miettiä, kuinka tämä tullaan tekemään juuri oman ympäristön kannalta parhaalla tavalla.


Applixure on IT-johdon paras ystävä. Älykäs, kotimainen ohjelmistojen ja laitteiden kunnon analysointityökalu. Selkeä työasemaympäristön tilannekuva antaa nopeasti kaiken tarvittavan informaation, jolla voidaan parantaa työntekijöiden tuottavuutta, tehokkuutta, IT-käyttökokemusta ja tietoturvavalmiuksia.
Haluatko kuulla lisää konkreettisista hyödyistä, ota yhteyttä: sales@applixure.com
Testaa työasemaympäristösi tila, lataa Applixure sitoumuksetta täältä!