Applixuren blogit ja uutiset

Pitäisikö olla huolissaan: 53% käyttäjistä ei kerro ongelmista it-lähituelle? Eli: Tehon irti saaminen datasta edellyttää rutiinien muuttamista

keskiviikko 18. syyskuuta 2019

It-ylläpidossa omasta it-ympäristöstä kertovan datan merkitys kasvaa koko ajan. Liiketoimintapäättäjätkin ovat alkaneet vaatimaan it-ympäristön laadun ja esimerkiksi työasemapalveluiden laadun todentamista mittaamalla. Kuitenkin datasta on hyötyä vain, jos sen pohjalta toimitaan. Tarvitaan rutiinien muuttamista, jotta datasta saadaan teho irti.

Esimerkiksi ulkoistettuihin it-ympäristöihin erikoistuneen ICT Elmon palvelutiimi huomasi nopeasti, että omia toimintarutiineja piti hioa sopimaan tiedolla johdettuun it-ympäristöjen laadun kehittämiseen:

–Muuttuneen toimintatapamme myötä asiakastyytyväisyys on kasvanut merkittävästi ja asiakasympäristöjen tila kohentunut huomattavasti, sanoo palvelujohtaja Kari Koivisto.

It-ympäristön kehittäminen datan avulla

Elmolla tutkittiin vaihtoehtoja heidän ulkoistusasiakkaidensa it-ympäristön kehittämiseen. Haluttiin päästä kehittämään it-ympäristöjä kokonaisuutena ja ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat eniten loppukäyttäjän it-ympäristön laatuun. Toisaalta haluttiin kehittää kykyä reagoida nopeasti nouseviin ongelmiin. Siirtyä reaktiivisesta toimintamallista proaktiiviseen.

Markkinoilla on monia erilaisia työkaluja, jotka auttavat tietohallintoa kukin hieman eri tavoin keräämään tietoa it-ympäristöstä. Kuitenkin hyvin yleisesti loppukäyttäjäpalveluiden tai lähituen toimintaa mitataan vain seuraamalla sisään tulevien tikettien määrää ja kuinka nopeasti ne ratkaistaan. 

Nämä mittarit ei kerro esim. millaisten ongelmien kanssa työasemakäyttäjät todellisuudessa painivat. CIO Insight:in tutkimuksen mukaan 53% työntekijöistä, joilla on ongelmia tietokoneensa kanssa eivät ota yhteyttä lähitukeen. Millaisia ongelmia työasemakäyttäjillä todellisuudessa on? Miten todennetaan työasemien tietoturvan todellinen tila?

Teho irti datasta

Laadukkaalla ja helposti käytettävissä olevalla datalla saadaan laaja-alainen tilannekuva yrityksen työasemista. Päästään ratkomaan käyttäjien ongelmia proaktiivisesti, ennen kuin he ovat yhteydessä lähitukeen. Näin toimimalla ympäristön laatu paranee, työntekijöiden tuottavuus paranee, tikettien määrä laskee dramaattisesti ja näin saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Dataa hyödyntämällä ja toimintatapaa muuttamalla todellakin otetaan tehoja irti. 

Elmo on ottanut Applixuren käyttöön kaikilla ulkoistusasiakkaillaan, ja kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Asiakasympäristöjen tila on noussut nopeasti, kun Applixuren avulla on löydetty ongelmakohdat ja heikot lenkit.

–Applixuren avulla olemme päässeet rakentamaan roadmapin asiakkaan työasemaympäristön elinkaaren hallintaa varten. Näemme, vastaako ympäristö työn vaatimuksia, ja kehitystarpeet. Olennaista onkin se, miten saatua dataa käytetään. Saadun datan pohjalta pitää tehdä konkreettisia asioita, jotka korjaavat esiin tulleita ongelmakohtia. Tehon irti saaminen datasta edellyttää omien rutiinien muuttamista, Koivisto kertoo.


Applixure on IT-johdon paras ystävä. Älykäs, kotimainen ohjelmistojen ja laitteiden kunnon analysointityökalu. Selkeä työasemaympäristön tilannekuva antaa nopeasti kaiken tarvittavan informaation, jolla voidaan parantaa työntekijöiden tuottavuutta, tehokkuutta, IT-käyttökokemusta ja tietoturvavalmiuksia. Ota yhteyttä: sales@applixure.com

Oletko kiinnostunut ottamaan Applixuren maksuttomaan koekäyttöön, lue lisää täältä!