Applixuren blogit ja uutiset

Vanhentuvien Windows-versioiden käyttöaste yrityksissä on hälyttävän suuri

torstai 30. toukokuuta 2019

Analyysi Applixuren monitoroimista Windows-työasemista paljastaa, että vuonna 2020 vanhentuva Windows 7 on edelleen käytössä joka kolmannessa työasemassa. Tämän lisäksi yrityksissä on suurta hajontaa Windows 10 -versioiden käytössä. Applixure suosittelee yrityksiä selvittämään käytössä olevien käyttöjärjestelmien tilannekuvan ja suunnittelemaan päivityspolun ajoissa.

Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmä on hallitsevassa asemassa yritysten työasemissa ja loppukäyttäjien päivittäisessä työssä. Windowsista on aktiivisessa käytössä lukuisia eri versioita, ja yksittäisten versioiden sisällä on useita eri päivitysversioita. Microsoft tarjoaa rajoitetusti tukea vanhentuville käyttöjärjestelmäversioille – esimerkiksi vuonna 2009 julkaistun Windows 7:n yleinen virallinen tuki päättyy vuoden 2020 alussa.

Vanhentuva Windows 7 käytössä joka kolmannessa työasemassa

Applixuren käyttödatan mukaan Windows 7:n osuus kaikista Windows-työasemista on peräti 36 %. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2020 alussa vanhentuva käyttöjärjestelmä on aktiivisessa käytössä joka kolmannella loppukäyttäjällä. Organisaatiotasolla tarkasteltuna Windows 7 oli käytössä yli puolessa yrityksistä.

Windows-versioiden hajonta

Windows 7:n osuutta voidaan pitää merkittävän suurena, vaikka tuen loppuminen on varmasti tiedossa useissa organisaatioissa ja migraatioprojekteja on parhaillaan käynnissä uudempiin versioihin.

Miksi Windows 7:n osuus on niin suuri? Pyysimme johtavan Windows-asiantuntijan, arvostetun Microsoft Most Valuable Professional Sami Laihon analysoimaan Applixuren dataa.

- Syitä Windows 7:n osuuteen on monia. Monet yritykset tyytyvät siihen, että sovellukset pyörivät Windows 7:llä, eivätkä koe pakottavaa tarvetta siirtyä Windows 10:een. Harvat sovellukset vielä nimenomaisesti vaativat Windows 10:tä. Tämän lisäksi yritykset haluavat ottaa raudasta kaikki kilometrit irti: sinänsä riittävän hyvin toimivia laitteita ei haluta päivittää, vaan niiden käyttö loppuu vasta luontaisen poistuman kautta, arvioi Sami Laiho.

Koska Microsoft lopulta jatkoi tukea useaan otteeseen Windows XP:n kanssa, Sami Laihon mukaan yritykset saattavat kuvitella saman tapahtuvan uudelleen. Yleisen tuen loppuessa jatkoa onkin tiedossa, mutta se on maksullista ja kallistuu joka vuosi. Microsoftilla ei tällä kertaa ole vastaavaa tarvetta jatkaa tukea, koska hyppy ”seiskasta kymppiin” on yhteensopivuuden osalta pienempi projekti.

- On myös niitä yrityksiä, jotka eivät koe Microsoftin tuen olevan välttämätöntä. Tämä on kuitenkin vaarallinen ajatusmalli: esimerkiksi käyttöjärjestelmän tietoturvapäivitysten asentaminen on äärimmäisen tärkeää rikkumattoman tietoturvan kannalta, arvioi Sami Laiho.

Suurta hajontaa Windows 10:n päivitysversioissa

Vuonna 2015 julkaistun Windows 10:n osuus on ymmärrettävästi otannan suurin, yli 62 %. Windows 10:n myötä Microsoft siirtyi ns. Windows palveluna -malliin, jossa uuden käyttöjärjestelmän julkaisemisen sijaan Windows 10:tä kehitetään vähitellen uusilla ominaisuuksilla.

Windows 10:n sisällä onkin useita eri päivitysversioita, alkaen vanhimmasta, vuonna 2015 julkaistusta 1507-versiosta aina uusimpaan, vuonna 2019 julkaistuun 1903-versioon. Windows 10:n sisäisille päivitysversioille tarjottu tuki on verrattain lyhyt. 

Windows 10 -päivitysversioiden hajonta

Vaikka vanhentuneiden Windows 10 -versioiden määrä on verrattain pieni, noin 5 %, Applixuren data paljastaa suuren hajonnan Windows 10 -päivitysversioiden käytössä:

  • 1703, julkaistu huhtikuussa 2017: 17 %
  • 1709, julkaistu lokakuussa 2017: 30 %
  • 1803, julkaistu huhtikuussa 2018: 36 %
  • 1809, julkaistu lokakuussa 2018: 13 %

Tämä kertoo siitä, että yritysten IT-osastoilla ei olla vielä ehditty tarttua käyttöjärjestelmien päivittämiseen uusimpaan versioon, ja samoissa yrityksissä on käytössä rinnakkain useita eri päivitysversioita. Microsoftin Windows-as-a-Service -julkaisumalli tuntuukin olevan useille organisaatioille liian nopea, varsinkin kun päivityksiin liittyy myös käyttäjien koulutusta ja sovellusten yhteensopivuuden testaamista.

Käyttöjärjestelmäversioiden laaja kirjo vaikeuttaa ylläpitoa

Sami Laihon mukaan käyttöjärjestelmäversioiden moninaisuus aiheuttaa päänvaivaa ylläpidolle, käyttötuelle ja tietoturvalle.

- Windows 10:ssa monikin asia on hyvin erilainen versioiden välillä, alkaen vaikka siitä, miltä Käynnistä-valikko näyttää. Kun versioita on useita, jokaiselle versiolle täytyy tehdä omat hallinta-asetuksensa. Ja kun asetuksia muutetaan, täytyy muutos tehdä moneen paikkaan – pahimmillaan vielä keskenään eri tavoilla, arvioi Sami Laiho.

Laihon mukaan myös tuen antaminen vaikeutuu. Kun käyttötuki vastaa loppukäyttäjän puheluun, on heillä oltava useita erilaisia laitteistoja, ainakin virtuaalisessa muodossa, koko ajan saatavilla. Tämä vaikeuttaa ja hidastaa ylläpidon työtä.

- Tietoturvan kannalta versioiden kirjo lisää yleistä monimutkaisuutta ja puutteiden todennäköisyyttä. Tietoturva-asetukset on laadittava ja niitä ylläpidettävä monelle eri versiolle, ja tarvittavien paikkauksien ja niiden testaamisen määrä on moninkertainen. Mitä enemmän versioita ja hajontaa, sitä enemmän ympäristössä on potentiaalisia tietoturvareikiä, Laiho sanoo.

Applixuren suositukset käyttöjärjestelmäympäristön seuraamiseen

Käyttöjärjestelmäversioiden päivittäminen, niin Windowsin pääversioiden kuin Windows 10:n sisäisten päivitysversioidenkin välillä, vaatii IT-osastoilta aina suunnittelua ja aikataulutusta. Migraatioiden suunnittelu on tärkeää yhteensopivuuksien ja käyttäjien työn jatkuvuuden varmistamiseksi . Onneksi Microsoft tiedottaa eri versioiden tuen loppumisesta hyvissä ajoin.

Applixure suosittelee seuraamaan aktiivisesti käyttöjärjestelmäversioiden hajontaa organisaation sisällä. Esimerkiksi Applixuren analytiikka kertoo Windows- tai Mac-käyttöjärjestelmien tilanteen tarkasti ja kootusti version ja päivitysversion tasolla koko organisaatiossa ja yksittäisten laitteiden tasolla.

Ajantasainen tilannekuva auttaa päivitysten suunnittelussa ja priorisoinnissa.

Applixure seuraa käyttöjärjestelmätilanteen kehittymistä myöhemmin syksyllä Windows 7:n yleisen tuen loppumisen lähestyessä.

Voit seurata Sami Laihoa Twitterissä.

Tätä tutkimusta varten analysoitiin noin 50 000 laitteen anonymisoitu otos Applixuren valvomien Windows-työasemien joukosta. Analyysissa oli mukana yli 300 eri organisaatiota, jotka edustavat kattavasti monia erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia yrityksiä.

Applixure on johtava ohjelmistojen ja laitteiden kunnon analysointityökalu, joka auttaa parantamaan työntekijöiden tuottavuutta, tehokkuutta, IT-käyttökokemusta ja tietoturvavalmiuksia. Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä IT-palveluntarjoajien ja kansainvälisten ohjelmistotalojen kanssa. www.applixure.com